CH-Q

CH-Q is een unieke loopbaanmethode, waarin mensen in een groep hun persoonlijk ondernemerschap versterken. CH-Q werkt met maatwerk ontwikkelde loopbaantrainingen voor alle opleidingsniveaus en doelgroepen, zowel incompany als via open inschrijvingen.

De kracht van CH-Q

CH-Q is een krachtig, uit Zwitserland afkomstig, kwaliteitsmodel voor loopbaanontwikkeling. De kracht van CH-Q zit hem in de volgende elementen:

Kracht van de groep: CH-Q gaat ervan uit dat leren een proces is dat plaatsvindt in gezamenlijkheid met anderen. We werken als groep samen en zijn coach en spiegel voor elkaar waardoor het leerproces geactiveerd wordt.

Holistisch perspectief: CH-Q gaat ervan uit dat competenties zijn ontwikkeld in alle facetten van het leven: werk, vrijwilligerswerk, mogelijke zorgtaken, rol in het gezin, hobby’s en interesses.

Succes als uitgangspunt: CH-Q legt nadruk op behaalde successen. Door deze te ontdekken, hoe klein ook, wordt zelfvertrouwen en zelfwaardering gestimuleerd. CH-Q gaat ervan uit dat de fles halfvol is en richt zich op datgene waar een persoon talentvol in is. Het traject is gericht op het ontdekken van de unieke set aan competenties die iemand bezit.

Concrete aanpak: het traject werkt toe naar drie concrete eindproducten:

  1. Unieke set aan persoonlijke competenties
  2. SMART beschreven Actieplan waarin in concrete stappen wordt beschreven hoe persoonlijke wensen en ambities bereikt kunnen worden.
  3. persoonlijk portfolio met bewijsstukken van competenties

Dynamisch programma: in het traject worden dynamische, creatieve werkvormen ingezet zowel gericht op het hoofd (denken en praten over), het hart (voelen en ervaren) en handen (creëren).

Kwaliteitsborging: CH-Q werkt met een effectief systeem van kwaliteitsborging. De stichting CH-Q in Nederland ziet toe op de kwaliteitsborging van de trainingen, trainers en assessments.

Kwaliteitsborging

CH-Q werkt volgens een model van kwaliteitsborging dat de volgende 4 niveaus onderscheidt:

Niveau 1: basisniveau; zelfmanagement van competenties
Niveau 2: assistentniveau; assistent trainer bij bestaande training
Niveau 3: trainersniveau; trainer, assessor en programma ontwikkeling
Niveau 4: expert niveau

Alle CH-Q trainers zijn niveau 3 gecertificeerd en hebben een passie voor de loopbaanontwikkeling van zichzelf en anderen. Ze hebben allen zelf de CH-Q training doorlopen op niveau 1 waardoor ze zich goed in de deelnemers kunnen verplaatsen. Nieuwe CH-Q 3 trainers worden opgenomen in een pool van CH-Q trainers die zichzelf en de CH-Q programma’s continu door ontwikkelen. De CH-Q programma’s worden op basis van maatwerk ontwikkeld voor een specifieke doelgroep en gecertificeerd

CH-Q in uw organisatie

Met CH-Q helpt u uw werknemers hun loopbaanontwikkeling in eigen handen te nemen. De training draagt bij aan intrinsiek gemotiveerde medewerkers die weten waar hun passies, kwaliteiten en ambities liggen. CH-Q is daarmee een krachtig HR-instrument en draagt bij aan bewuste(re) loopbaanstappen, een hogere arbeidsproductiviteit, betere benutting van het informele leren op de werkvloer, meer betrokkenheid bij trainingen en opleidingen en minder ziekteverzuim.

Voor onderwijsinstellingen is CH-Q een krachtig loopbaaninstrument voor studenten. Het draagt bij aan bewustwording van jongeren en duurzame studie en -arbeidskeuzes.

Hoe werkt het?

CH-Q trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie, of u kunt voor individuele medewerkers aansluiten bij open inschrijvingstrajecten. Iedere CH-Q training bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Voorbereiding
In kaart brengen persoonlijke leervragen in een schriftelijke intake. Indien van toepassing: gesprek manager en deelnemer over doel deelname.

2. Training
Minimaal 4 dagdelen training met tussendoor individuele opdrachten. Deelnemers ontwikkelen hun persoonlijke competentieset, actieplan en portfolio.

3. Assessment
Deelnemers presenteren hun persoonlijke competentieset, actieplan en portfolio aan elkaar en een onafhankelijke assessor.

4. Transfer
Indien van toepassing: manager en teamild bespreken leeropbrengst en actieplan, zodat actief vervolg wordt gegeven aan inzichten en ambities.

5. Continueren
Slotbijeenkomst van 1 dagdeel waarin deelnemers reflecteren op de uitvoering van hun actieplan en waarin het persoonlijk ondernemerschap toekomstgericht wordt verstevigd.

Opdrachten in de training
Inzet van creatieve en dynamische individuele en groepsopdrachten gericht op hoofd (denken en praten), hart (voelen en ervaren) en handen (creeren). Werkvormen dragen bij aan persoonlijke en professionele bewustwording, het creeren van perspectieven, stellen van doelen en het nemen van eigen regie.

CH-Q Training volgen

Meer dan ooit wordt van mensen verwacht dat ze actief hun eigen loopbaan managen. Er is minder zekerheid op baanbehoud dan voorheen. Er wordt steeds vaker een flexibele inzet van medewerkers verwacht en je moet om kunnen gaan met veranderingen.

Om je eigen loopbaan te kunnen managen is het van belang dat je weet wat je beweegt in je loopbaan, wat je kwaliteiten zijn en wat je wilt bereiken. Een CH-Q loopbaantraining helpt je dit te ontdekken.

Hoe werkt het?

In een groep van maximaal 10 deelnemers doorloopt u een loopbaantraining gericht op het achterhalen van uw kwaliteiten, wensen en ambities. Er wordt gewerkt met dynamische werkvormen die u uitdagen om in uw kracht te komen en regie te nemen over uw loopbaan.

Tijdens de training worden creatieve en dynamische individuele en groepsopdrachten ingezet gericht op hoofd (denken en praten), hart (voelen en ervaren) en handen (creëren). De training is sterk gericht op actie: u wordt continu uitgedaagd om écht aan de slag te gaan. Tijdens de training ontwikkelt u een persoonlijk portfolio en een actieplan gericht op het realiseren van uw doelen in uw loopbaan.

De training eindigt met een presentatie van uw actieplan. Hierbij is een externe assessor aanwezig die het actieplan en het portfolio beoordeelt volgens de kwaliteitseisen van CH-Q. Dat geeft een stevige basis voor het sturen van uw ontwikkeling en het managen van uw competenties.

Trainer worden

Is het uw drijfveer om mensen een stap verder te helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling? Heeft u ervaring als trainer en coach en bent u in staat zowel een groep als individuen te inspireren en te (bege)leiden?

Dan kunt u CH-Q trainer worden. CH-Q kent twee trainer niveaus: een niveau 2 trainer geeft een bestaande CH-Q training onder supervisie van een niveau 3 trainer. Een niveau 3 trainer ontwerpt en verzorgt een eigen training voor een specifieke doelgroep.

Een CH-Q trainer geeft op eigen wijze invulling aan een loopbaantraining volgens de CH-Q methode. Een training dient altijd aan te sluiten bij de uitgangspunten van CH-Q, zoals deze staan verwoord bij ‘De kracht van CH-Q’.
Wat levert het u op?

  • Uw CH-Q trainerschap draagt bij aan uw professionele ontwikkeling als trainer en coach
  • U maakt onderdeel uit van een netwerk van ervaren loopbaantrainers
  • Als gecertificeerd trainer werkt u vanuit de kwaliteitsprincipes van CH-Q, waardoor u in staat bent kwalitatief hoogstaande trainingen op maat te verzorgen voor diverse doelgroepen

Hoe werkt het?

U doorloopt eerst zelf een CH-Q deelnemerstraject op niveau 1. Vervolgens ontwikkelt u een training voor een door u gekozen doelgroep (niveau 3) of u geeft een reeds bestaande training (niveau2). Dit doet u onder begeleiding van een gecertificeerd CH-Q trainer. Tot slot neemt u deel aan een formatieve beoordeling waarna u gecertificeerd kunt worden tot CH-Q trainer.

Opdrachtgevers

Hieronder vindt u een selectie van de verschillende opdrachtgevers voor CH-Q in Nederland.

Nederlandse landmacht

CH-Q ESF-Project samen met Polen, Finland en Duitsland.

CWI Sittard

CH-Q ingezet om werkloze jongeren aan een baan te helpen.

Loopbaantraject Bouw & Infra (Fundeon)

CH-Q als loopbaan-instrument, onder andere het imago van de bouw positief te beïnvloeden.

Werkleercentrum Deventer

CH-Q als methodiek voor het begeleiden van herintredende vrouwen.